Konsultatsioon

Kõige harmoonilisema lahenduse saab aias kui hakata planeerimisele mõtlema ja küsimusi esitama (kasvõi endalegi) juba majaehituse järgus. Küsimused võivad tekkida enne rajamis- ja hooldustöödega alustamist, sest tuleb juurde uusi taimi, taimestamise viise, nende hooldamise võimalusi ja materjale ning nende kasutamise variante. Konsultatsioonist saadav kasu võib olla inimeste jaoks erinev, ühed hindavad raha kokkuhoiu võimalust ja teised väärt ideed. Vahest hoiab väärt idee ka raha kokku.

Projekteerimine

Aia kujundamine on mahukas ja aeganõudev protsess. Mõningat aimu ideest teostuseni püüan anda alltoodud etappide abil, mida koos klientidega läbime. Kujundusprotsessis on klientide roll oluline, sest aktiivselt kaasa mõeldes on lõpptulemus olnud rohkem rahulolu pakkuvam ja idee isikupärasem.

  • Klientide külastus- arutame läbi, mida aiaomanikud plaanivad aiaga teha ja millised on koostöövõimalused

  • Külastusjärgne tagasiside- annan omapoolsed soovitused töödest mida võiks teha ja põhjendused, plaanitavate tööde mahud ja maksumuse. Kui tingimused sobivad, alustame koostööd ja sõlmime lepingu.

  • Krundi ülevaatus ja mõõtmine- olemasolevate tingimuste hindamine (maastik, drenaaž, mikrokliima, pH, vaated jne.) ja olemasolevate hoonete ja rajatiste mõõtmistööd

  • Krundi analüüs- ülevaatuselt ja mõõtmistöödelt saadud info põhjal tekivad variandid kuidas ühendada krundi potentsiaalsed võimalused (olemasolev taimestik, vaated, maastik jne), probleemsed kohad (ebasoovitavad vaated, mikrokliima, drenaaž jne ) ja kliendi soovid.

  • Funktsionaalne plaan- kliendilt saadud soovide ja analüüsi tulemuste järgi krundi tsoneerimine. e jaotamine plaanitud aladeks (grillinurk, laste mänguala, tarbeaed, teed jne.) Selles etapis arutame läbi plaanitud alade kasutusmugavused, paigutused ja visuaalsed sobivused. Valikute tegemisel on abiks erinevad joonised.

  • Vormi- ja ruumiline kompositsioon e. eelplaan- plaanitavale aiaruumile vormi teema (de) valimine sidususe tekitamiseks ja funktsioonide toetamiseks. Kliendi poolt soovitud meeleolu. e atmosfääri loomine taimede ja ehitusmaterjalide abil, valmivad rajatiste ja taimestuse struktuuri idee variandid. Kliendi jaoks teen ideed kergemini mõistetavamaks 3D jooniste või kohapealsete visandite abil.

  • Lõplik kujundusplaan- vormi- ja ruumilise kompositsiooni arutelu tulemustest lõplike taimede ja ehitusmaterjalide valik ning 3D- vaated soovitud lahendusest.

  • Taimestamise- ja hooldusplaan, taimede nimekiri, ülevaade hooajalistest aktsentidest ning vaated peenardest.

  • Ehitusjoonised (terrasid, veesilmad, teed, valgustus jne.) ja vajalike materjalide nimekiri tööde teostajale

Väiksematel töödel saan ise abiks olla, suurematel töödel otsin sobiva tööde tegija või tegijad.